<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-M7F7L4F" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Olympia uitzendbureau was mijn eerste opdrachtgever in de uitzendbranche. Dit was tevens de start van mijn carrière binnen de uitzendbranche. Voor mij zit de uitdaging - en dus mijn werkplezier - in de uitzendbranche in meerdere facetten, zoals onder andere:

 • ATS’en en digitale front-ends  in combinatie met persoonlijke benadering en handwerk; de continue samenwerking  tussen mens en machine

 • Technologische ontwikkelingen die de totale waardestroom (werven, selecteren, matchen) kunnen optimaliseren

 • Digitale, procesmatige en vooral personele optimalisaties die enkel samen het succes bepalen

 • Zeer dynamische branche waardoor je continu jezelf en de waardeketen opnieuw moet toetsen en aanpassen aan de actualiteit

In de uitzendbranche heb ik onderstaande opdrachten / werkzaamheden uitgevoerd:


Opdrachtgever: Pro Industry Uitzendbureau 

Functie vervult: Chief Digital Officer

Opdracht: Formeren Team Digital + strategie  implementeren t.g.v digitalisering waardeketen 

Jaar: 2023 - heden

Pro Industry is het grootste uitzendbureau in de proces- en  maakindustrie.  150 collega’s werven, selecteren, matchen en plaatsen dagelijks vele kandidaten bij toonaangevende opdrachtgevers. Met 30 vestigingen in 2 landen bedient Pro Industry de markt, met naast de eigen formule ook het merk Wolfram Chain

In de rol van Chief Digital Officer verbind ik de afdelingen IT, IT support, online recruitment, marketing en communicatie tot Team Digital. Sales wordt ondersteund middels marketing automation geactiveerde leadfunnels. De rol van CDO is nieuw binnen Pro Industry en ondersteunt de operatie met het realiseren van schaalbare groei.

Verantwoordelijkheden bestaan onder andere uit:

 • Formuleren en implementeren van de digitale strategie

 • Formeren en optimaliseren van het Team Digital 

 • Optimaliseren van alle online recruitment activiteiten

 • Rationalisatie en optimalisatie van het IT landschap; over de gehele waardeketen heen

 • Optimalisatie klantreizen voor kandidaten en opdrachtgevers

 • Operationeel ondersteunen van de vestigingen

 • Inzetten van effectieve marketing, communicatie en branding


Opdrachtgever: Adecco Uitzendbureau 

Functie vervult: E-business consultant

Opdracht: ROI calculatie + optimaliseren instroom, recruitmentproces optimalisatie

Jaar: 2021 - 2022

De instroom die gegenereerd werd door de online recruitmentactiviteiten kon niet optimaal op waarde worden ingeschat. Daarnaast werden de online recruitment activiteiten niet optimaal aangestuurd. Zowel de benodigde inzichten als de aansturing van de instroom kanalen diende geoptimaliseerd te worden.

In samenwerking met de business intelligence specialisten is de langverwachte data koppeling gerealiseerd. Deze data koppeling genereerde inzichten die aangeven welke kanalen de beste instroom leverden.  Met deze inzichten zijn alle instroom- en sourcing kanalen  opnieuw bekeken, geoptimaliseerd en waar nodig vervangen. Deze optimalisatie (en dus vernieuwende inzichten in de resultaten)  resulteerde  tot een organisatiebrede optimalisatie van het gehele recruitmentproces.

Werkzaamheden bestonden onder andere uit:

 • Realiseren diepgaande commerciële inzichten middels business intelligence

 • Volledig in eigen beheer optimaliseren van de instroom kanalen

 • Implementeren rapportages & sturingsinformatie 

 • Frontend website optimalisaties testen en doorvoeren i.c.m team marketing

 • Bedrijfsbrede optimalisatie en implementatie  van het  gehele recruitment proces


Opdrachtgever: Flexcraft Uitzendbureau 

Functie vervult: Group Manager Digitale Marketing

Opdracht: Implementeren effectieve online recruitment strategie + marketing & sales strategie

Jaar: 2020 - 2022

Als Digital marketing manager (lid MT) ondersteunde ik Flexcraft bij haar groeiambities. Naast het direct optimaliseren van de recruitment marketing activiteiten was de behoefte vanuit een geïntegreerde marketing, sales en communicatie strategie vorm te gegeven aan schaalbare groei. Online recruitment was stilgevallen, websites waren verouderd, alle Google sturing tools *Analytics, Search, Tag manager, Mybusiness) waren onbeheerd en verouderd. Het gehele online recruitment en online marketing & sales landschap moesten vernieuwd worden.

Werkzaamheden bestonden onder andere uit:

 • Volledig opnieuw inrichten en optimaliseren instroom  kanalen (Indeed, werk.nl, Linkedin, etc)

 • Ontwerp & realisatie nieuwe websites

 • Implementatie en activatie Hubspot marketing automation 

 • Optimalisatie IT landschap (ATS, werven, selecteren matchen, plaatsen)

 • Branding & communicatie

 • Rapportages & sturingsinformatie


Opdrachtgever: Olympia Uitzendbureau 

Functie vervult: Manager Marketing & Online

Opdracht: vormgeven , implementeren en optimaliseren digitale transformatie

Jaar: 2017 - 2018

Olympia heeft de ambitie om binnen korte tijd te transformeren naar een flexibele en wendbare organisatie met een sterke digitale focus. Als Manager Marketing & Online heb ik samen met het team bij Olympia een digitale transformatie vormgegeven en geïmplementeerd. Daarnaast is de nieuwe merkpositionering tot uiting gekomen in een rebranding van de organisatie. Naast lid van het MT en lid van het transformatieteam vervul ik ook de rol als manager voor een volledig nieuw samengesteld marketing- & online gotomarketteam (9 FTE professionals) dat op een agile/Scrum-wijze waarde toevoegt aan Olympia. Het Marketing & Online team is verantwoordelijk voor online marketingactiviteiten, uitvoering van landelijke campagnes (omnichannel), ondersteuning van 130+ vestigingen (eigen beheer & franchise), social media, e-mailmarketing, optimalisatie van het interactiedomein, performance media en algehele effectiviteitsverbetering.

Mijn werkzaamheden omvatten onder andere

 • Implementatie van een nieuwe merkpositionering en rebranding,
 • Activering van een agile/Scrum-werkwijze, optimalisatie van performance-based media,
 • Samenstellen en aansturen van een team van marketing- en e-commerce/online professionals,
 • Optimalisatie en ontwikkeling van het interactiedomein,
 • Vormgeven van digitale transformatie om Olympia te veranderen in een digital first organisatie,
 • Lid zijn van het MT en transformatieteam, product owner zijn, waarde-eigenaar zijn en manager zijn met als verantwoordelijkheid een omzetdoelstelling van 100 miljoen+