<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-M7F7L4F" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Ik breng expertise op het vlak van recruitment marketing, sales, technologie en data bij uitzendbureaus. 

 

Deze organisaties  zien in dat hun teams mogelijk niet over de vereiste vaardigheden beschikken om op dit gebied te professionaliseren en optimaliseren.

Ik ondersteun recruitment agencies en uitzendbureaus bij het realiseren van de marketing , sales en online recruitment doelstellingen.

Deze ondersteuning kan bestaan uit het optimaliseren van de instroom & performance marketing, het strategisch adviseren van zowel directies als RvC's en het volledig operationeel doorvoeren van digitale transformaties.

Wilt u weten hoe uw uitzendorganisatie er voor staat? 

Tijdens een workshop of strategiedag worden alle operationele disciplines doorgenomen en gematched aan uw groeistrategie:

✅ Waar ligt het groeipad van de organisatie, wat zijn de do’s en dont’s
✅ Hoe kunnen marketing en sales samen aantoonbaar bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen van de organisatie
✅ Welke kanalen genereren de beste instroom / ROI van kandidaten; performance media versus eigen middelen. Wat is de rol van branding
✅ Optimaal matchen van de instroom aan de wervingsbehoefte
✅ Acquisitie van opdrachtgevers / inleners in relatie tot instroom en b2b marketing automation. candidate- en customer journeys
✅ Kandidaten optimaal matchen aan opdrachtgevers, talentpools, skillsets
✅ Het operationele samenspel tussen directie, marketing en sales; welke organisatiestructuur is gewenst
trends-in-digital-marketing

Uitgelichte opdrachtgevers:

Pro Industry Uitzendbureau 

 • Functie vervult: Chief Digital Officer
 • Opdracht: vormgeven , implementeren en optimaliseren digitale transformatie

Geheel 2023 heb in de rol van Chief Digital Officer Pro Industry uitzendbureau ondersteunt in het optimaliseren van de digitale marketing ambities. Deze ambities bestaan onder andere uit het verbeteren van de candidate journey, het meer rendabel maken van de instroom en het reduceren van handwerk (en dus foutmarge)

Als CDO was ik binnen de directie verantwoordelijk voor het samenvoegen en optimaliseren van de afdelingen IT, IT support, marketing, business intelligence en recruitment tot 1 nieuwe team: Digital.

 

Geleverd werk:
 • Nieuwe website pro-industry.nl
 • Nieuwe website pro-industry.be
 • Nieuwe website wolframchain.nl
 • Nieuwe intranetten voor Pro industry & Wolfram Chain
 • Tevredenheidsmetingen op werkend bestand
 • Realtime BI rapportages t.g.v sturing op target
 • Social media strategie geïmplementeerd
 • Privacy & Security assessments uitgevoerd
 • IT landschap rationalisatie
 • Sales ondersteuning middels Hubspot marketing automation
 • ATS optimalisaties

Olympia Uitzendbureau 

 • Functie vervult: Manager Marketing & Online
 • Opdracht: vormgeven , implementeren en optimaliseren digitale transformatie

Olympia heeft de ambitie om binnen korte tijd te transformeren naar een flexibele en wendbare organisatie met een sterke digitale focus. Als Manager Marketing & Online heb ik samen met het team bij Olympia een digitale transformatie vormgegeven en geïmplementeerd. Daarnaast is de nieuwe merkpositionering tot uiting gekomen in een rebranding van de organisatie. Naast lid van het MT en lid van het transformatieteam vervul ik ook de rol als manager voor een volledig nieuw samengesteld marketing- & online gotomarketteam (9 FTE professionals) dat op een agile/Scrum-wijze waarde toevoegt aan Olympia. 

 

Geleverd werk:
 • Implementatie van een nieuwe merkpositionering en rebranding,
 • Activering van een agile/Scrum-werkwijze, optimalisatie van performance-based media,
 • Samenstellen en aansturen van een team van marketing- en e-commerce/online professionals,
 • Optimalisatie en ontwikkeling van het interactiedomein,
 • Vormgeven van digitale transformatie om Olympia te veranderen in een digital first organisatie,
 • Lid zijn van het MT en transformatieteam, product owner zijn, waarde-eigenaar zijn en manager zijn met als verantwoordelijkheid een omzetdoelstelling van 100 miljoen+

 Adecco Uitzendbureau 

 • Functie vervult:  E-business consultant online recruitment 
 • Opdracht: ROI calculatie + optimaliseren instroom, recruitment proces optimalisatie

De instroom die gegenereerd werd door de online recruitment activiteiten kon niet optimaal op waarde worden ingeschat. Daarnaast werden de online recruitment activiteiten niet optimaal aangestuurd. Zowel de benodigde inzichten als de aansturing van de instroom kanalen diende geoptimaliseerd te worden.

In samenwerking met de business intelligence specialisten is de langverwachte data koppeling gerealiseerd. Deze data koppeling genereerde inzichten die aangeven welke kanalen de beste instroom leverden.  Met deze inzichten zijn alle instroom- en sourcing kanalen  opnieuw bekeken, geoptimaliseerd en waar nodig vervangen. 

 

Geleverd werk:
 • Realiseren diepgaande commerciële inzichten middels business intelligence

 • Volledig in eigen beheer optimaliseren van de instroom kanalen

 • Implementeren rapportages & sturingsinformatie 

 • Frontend website optimalisaties testen en doorvoeren i.c.m team marketing

 • Bedrijfsbrede optimalisatie en implementatie  van het  gehele recruitment proces

Door de inzet van een professionele en effectieve digital recruitment, marketing & sales strategie worden uitzendbureaus geoptimaliseerd voor schaalbare groei.

Ik ondersteun uitzendbureaus en recruitment agencies  bij het succesvol implementeren en professionaliseren van de gewenste  recruitment, marketing & sales  strategie zodat er een bestuurbare, wendbare en schaalbare afdeling ontstaat die resultaat levert.

Daarnaast adviseer ik directies over de te volgen koers om tot het gewenste resultaat te komen. Een analyse van de huidige situatie gevolgd door een pragmatisch en effectief verbeterplan behoort tot de mogelijkheden.

Benieuwd wat ik voor uw uitzendbureau of organisatie kan betekenen? 

YW-Guido extra-101 -2